Про проект

Український діалектний фонофонд – це зібрання фонозаписів автентичних зразків українського діалектного мовлення.

Український діалектний фонофонд у форматі цього сайту – це ознайомча версія українського діалектного фонофонду. Вона складається з окремих – вибраних – зразків усного діалектного мовлення зі всіх регіонів України.

Мета фонофонду – продемонструвати звучання української мови на різній території України, зокрема показати її варіативність на фонетичному, лексичному, граматичному рівнях, яка зумовлена впливом територіального (етно-регіонального) колориту. З огляду на демонстраційний ресурсу має цінне практичне значення для дидактичної та інформаційно-просвітницької діяльності.

Про український діалектний фонофонд

“Український діалектний фонофонд є багаторічним проектом Інституту української мови НАН України. Записи діалектного мовлення, що зібрані у фонді, були здійснені в різний час і з різною науковою метою науковцями НАН України, викладачами і студентами університетів України та зарубіжних україністичних закладів.

Переважна більшість зразків мовлення – це оцифровані записи мовлення, які були здійснені впродовж 1960х-70х років на магнітофонну плівку в польових (експедиційних) умовах. Тому більшість зразків мовлення мають невисоку якість звучання. Однак це ніяк не применшує евристичний потенціал фонозаписів. Зразки усного діалеткного мовлення – це безцінне джерело для наукового вивчення української мови; а їхнє зібрання й існування у вигляді фонду – це емпірична база для дослідника.

Фонозаписи відтворюють мовлення переважно сільського населення старшої вікової групи.