01.08.2017
Заїченко Н.А. – Волноваський район

Заїченко Н.А. – Волноваський район – приклад діалектного мовлення

25.07.2017
Босак П.Я. – Красноармійський район

Босак П.Я. – Красноармійський район – приклад діалектного мовлення

03.07.2017
Кубар В.І. – Волноваський район

Кубар В.І. – Волноваський район – приклад діалектного мовлення